16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

791  Resultats no específics en anàlisi d'orina  (Ex.)

791.0  Proteïnúria

Proteïnúria.  Albuminúria,  proteïnúria de Bence-Jones

Termes d'inclusió

albuminúria

proteïnúria de Bence Jones

Exloure:

proteïnúria postural (593.6)

proteïnúria que apareix durant l'embaràs o el puerperi (642.0-642.9, 646.2)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 163  Símptoma o afecció maldefinida d'aparell genitourinari

 

791.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat