16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang

Troballes no específiques en examen de sang

Exloure:

anormalitat de:

 leucòcits (288.00-288.9)

 plaquetes (287.0-287.9)

 trombòcits (287.0-287.9)

Conté:

790.0  Anormalitat d'eritròcits

790.1  Velocitat de sedimentació elevada

790.2  Glucosa anormal

790.3  Nivell excessiu d'alcohol en sang

790.4  Elevació no específica dels nivells de transaminasa o lactat-deshidrogenasa [LDH]

790.5  Altres nivells anormals no específics d'enzims sèrics

790.6  Altres anormalitats en la composició química de la sang

790.7  Bacterièmia

790.8  Virèmia no especificada

790.9  Altres resultats no específics en anàlisi de sang

 

Pàgina similar en anglès

 

791

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat