16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang  (Ex.)

790.9  Altres resultats no específics en anàlisi de sang

Altres troballes inespecífiques en examen de sang

Conté:

790.91  Gasometria arterial anormal

790.92  Perfil de coagulació anormal

790.93  Antigen específic de la pròstata elevat (PSA)

790.94  Síndrome del malalt eutiroïdal

790.95  Proteïna C reactiva (PCR) elevada

790.99  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

790.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat