16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang  (Ex.)

790.7  Bacterièmia

Bacterièmia inespecificada

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar el microorganisme (041).

Exloure:

bacterièmia del nadó (771.83)

septicèmia (038)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 2  Septicèmia (excloent-ne la puerperal)

 

790.6  790.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat