16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang  (Ex.)

790.6  Altres anormalitats en la composició química de la sang

Altres anormalitats químiques de sang.  Nivell sèric anormal: cobalt, coure, ferro, liti, magnesi, minerals, zinc

Termes d'inclusió

nivells anormals en sang de:

 cobalt

 coure

 ferro

 liti

 magnesi

 minerals

 plom

 zinc

Exloure:

anormalitat de l'equilibri electrolític o acidobàsic (276.0-276.9)

hipoglucèmia NE (251.2)

resultat específic que indica anormalitat de:

 metabolisme de lípids (272.0-272.9)

 transport i metabolisme d'aminoàcids (270.0-270.9)

 transport i metabolisme d'hidrats de carboni (271.0-271.9)

saturnisme (984.0-984.9)

urèmia NE (586)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 259  Codi residual, no classificat

 

790.5  790.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat