16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang  (Ex.)

790.5  Altres nivells anormals no específics d'enzims sèrics

Altres nivells anormals inespecífics d'enzims sèrics.  Fosfatasa:  àcida,  alcalina;  amilasa,  lipasa

Termes d'inclusió

nivell sèric anormal de:

 amilasa

 fosfatasa àcida

 fosfatasa alcalina

 lipasa

Exloure:

deficiència d'enzims circulants (277.6)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 151  Altra malaltia de fetge

 

790.4  790.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat