16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang  (Ex.)

790.0  Anormalitat d'eritròcits  (Ex.)

790.09  Altres anomalies dels eritròcits

Altres anomalies dels glòbuls vermells.  Anisocitosi,  pecilositosi,  morfologia NOS,  volum NOS

Termes d'inclusió

anisocitosi

morfologia anormal dels eritròcits NE

pecilocitosi

volum anormal dels eritròcits NE

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 64  Altre afecció hematològica

 

790.01

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat