16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang  (Ex.)

790.0  Anormalitat d'eritròcits  (Ex.)

790.01  Caiguda brusca de l'hematòcrit

Caiguda precipitada de l'hematòcrit.

Termes d'inclusió

caiguda de l'hematòcrit

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 64  Altre afecció hematològica

 

790.09

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat