16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Resultats anormals no específics (790-796)

790  Resultats no específics en anàlisi de sang  (Ex.)

790.0  Anormalitat d'eritròcits

Anormalitat de glòbuls vermells

Exloure:

Exclou: anèmia:

 congènita (776.5)

 de l'infant prematur (776.6)

 del nadó, per isoimmunització (773.0-773.2, 773.5)

 altres tipus especificats (280.0-285.9)

policitèmia:

 familiar (289.6)

 neonatal (776.4)

 secundària (289.0)

 vera (238.4)

trastorns de l'hemoglobina (282.5-282.7)

Conté:

790.01  Caiguda brusca de l'hematòcrit

790.09  Altres anomalies dels eritròcits

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 64  Altre afecció hematològica

 

790.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat