16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

788  Símptomes que afecten l'aparell urinari

Exloure:

hematúria (599.70-599.72)

obstrucció urinària (599.60, 599.69)

resultats no específics en l'anàlisi d'orina (791.0-791.9)

ronyó petit per causa desconeguda (589.0-589.9)

urèmia NE (586)

Conté:

788.0  Còlic renal

788.1  Disúria

788.2  Retenció urinària

788.3  Incontinència urinària

788.4  Pol·laciúria i poliúria

788.5  Oligúria i anúria

788.6  Altres anormalitats en la micció

788.7  Secreció uretral

788.8  Extravasació d'orina

788.9  Altres símptomes que afecten l'aparell urinari

 

Pàgina similar en anglès

 

787  789

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat