16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

786  Símptomes que afecten l'aparell respiratori i altres símptomes toràcics

786.1  Estridor

Exloure:

estridor laringi congènit (748.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 134  Altra malaltia respiratòria de vies altes

 

786.0  786.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat