16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

786  Símptomes que afecten l'aparell respiratori i altres símptomes toràcics

786.0  Dispnea i anormalitats respiratòries

Conté:

786.00  Anormalitat respiratòria no especificada

786.01  Hiperventilació

786.02  Ortopnea

786.03  Apnea

786.04  Respiració de Cheyne-Stokes

786.05  Respiració superficial

786.06  Taquipnea

786.07  Sibilacions

786.09  Altres

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 133  Altra malaltia respiratòria de vies baixes

 

786.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat