16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

784  Símptomes que afecten el cap i el coll

Símptomes que afecten cap i coll

Exloure:

encefalopatia NE (348.30)

símptomes específics que afecten el coll classificables a 723 (723.0-723.9)

Conté:

784.0  Cefalàlgia

784.1  Dolor de faringe

784.2  Tumefacció, massa o bony en el cap i en el coll

784.3  Afàsia

784.4  Alteració de la veu

784.5  Altres trastorns de la parla

784.6  Altres disfuncions simbòliques

784.7  Epistaxi

784.8  Hemorràgia de faringe

784.9  Altres símptomes que afecten el cap i el coll

 

Pàgina similar en anglès

 

783  785

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat