16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

784  Símptomes que afecten el cap i el coll  (Ex.)

784.6  Altres disfuncions simbòliques  (Ex.)

784.61  Alèxia i dislèxia

Alèxia i dislèxia.  Alèxia (amb agrafia)

Termes d'inclusió

alèxia (amb agrafia)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

784.60  784.69

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat