16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

783  Símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

Símptomes referents a nutrició,  metabolisme i desenvolupament

Conté:

783.0  Anorèxia

783.1  Augment anormal de pes

783.2  Pèrdua anormal de pes o pes insuficient

783.3  Dificultats i mal manejament de l'alimentació

783.4  Falta del desenvolupament fisiològic normal esperat en la infància

783.5  Polidípsia

783.6  Polifàgia

783.7  Síndrome del declivi

783.9  Altres símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

 

Pàgina similar en anglès

 

782  784

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat