16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

783  Símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

783.9  Altres símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

Altres símptomes referents a nutrició,  metabolisme i desenvolupament.  Hipometabolisme

Termes d'inclusió

hipometabolisme

Exloure:

deshidratació (276.51)

metabolisme basal anormal (794.7)

altres trastorns de l'equilibri hidroelectrolític i acidobàsic (276.0-276.9)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

783.7

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat