16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

783  Símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

783.5  Polidípsia

Polidípsia.  Set excessiva

Termes d'inclusió

set excessiva

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

783.4  783.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat