16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

783  Símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

783.4  Falta del desenvolupament fisiològic normal esperat en la infància  (Ex.)

783.41  Creixement insuficient

Augment de pes insuficient

-18 anys

Termes d'inclusió

guany de pes insuficient

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

783.40  783.42

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat