16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

783  Símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

783.4  Falta del desenvolupament fisiològic normal esperat en la infància

Falta del desenvolupament fisiològic normal esperat

-18 anys

Exloure:

creixement fetal lent i malnutrició fetal (764.00-764.99)

disgènesi gonadal (758.6)

nanisme hipofític (253.3)

retard en el desenvolupament sexual i en la pubertat (259.0)

retards específics en el desenvolupament mental (315.0-315.9)

Conté:

783.40  Falta de desenvolupament fisiològic normal no especificat

783.41  Creixement insuficient

783.42  Fites endarrerides

783.43  Estatura baixa

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

783.3  783.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat