16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

783  Símptomes relacionats amb la nutrició, el metabolisme i el desenvolupament

783.3  Dificultats i mal manejament de l'alimentació

Dificultats i mal manejament de l'alimentació.  Problemes d'alimentació (vell)  (infant)

Termes d'inclusió

problemes d'alimentació (ancià) (lactant)

Exloure:

trastorns o problemes d'alimentació:

 d'origen no orgànic (307.50-307.59)

 del nadó (779.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 58  Altre trastorn nutricional, endocrí o metabòlic

 

783.2  783.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat