16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

781  Símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic  (Ex.)

781.8  Síndrome neurològica de manca d'atenció

Síndrome neurològica de manca d'atenció(descurança) . Hemispacial, sensorial, visuoespacial, costat esquerre

Termes d'inclusió

asomatognòsia

extinció sensorial

hemiacinèsia

manca d'atenció del costat esquerre

manca d'atenció espacial unilateral

manca d'atenció sensorial

manca d'atenció unilateral

manca d'atenció visuoespacial

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

781.7  781.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat