16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

781  Símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic  (Ex.)

781.7  Tetània

Tetània.  Espasme carpopedal

Termes d'inclusió

espasme carpopedal

Exloure:

tètanus neonatal (771.3)

tetània:

 histèrica (300.11)

 neonatal (hipocalcèmica) (775.4)

 paratiroïdal (252.1)

 psicogènica (306.0)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

781.6  781.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat