16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

781  Símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic  (Ex.)

781.3  Falta de coordinació

Falta de coordinació.  Atàxia NOS,  incoordinació muscular

Termes d'inclusió

atàxia NE

incoordinació muscular

Exloure:

atàxia cerebel·losa (334.0-334.9)

dificultat per a caminar (719.7)

marxa atàctica (781.2)

vertigen NE (780.4)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

781.2  781.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat