16. Símptomes, signes i afeccions mal definits (780-799)  (IC)

Símptomes (780-789)

781  Símptomes que afecten el sistema nerviós i el sistema musculoesquelètic  (Ex.)

781.2  Anormalitat de la marxa

Anormalitat de la marxa.  Atàctica,  paralítica,  espàstica,  vacil·lant

Termes d'inclusió

marxa:

 atàctica

 espasmòdica

 paralítica

 vacil·lant

Exloure:

atàxia:

locomotriu (progressiva) (094.0)

NE (781.3)

dificultat per a caminar (719.7)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 95  Altre trastorn del sistema nerviós

 

781.1  781.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat