15. Determinades afeccions originades en el període perinatal (760-779)  (IC)

Altres afeccions originades durant el període perinatal (764-779)

776  Trastorns hemàtics del nadó

-2 anys

Termes d'inclusió

Inclou:

 trastorns específics del nadó, tot i que possiblement tinguin un origen intrauterí

Exloure:

afeccions hematològiques del fetus (678.0)

Conté:

776.0  Malaltia hemorràgica del nadó

776.1  Trombocitopènia neonatal transitòria

776.2  Coagulació intravascular disseminada del nadó

776.3  Altres trastorns de coagulació neonatals transitoris

776.4  Policitèmia del nadó

776.5  Anèmia congènita

776.6  Anèmia de la prematuritat

776.7  Neutropènia neonatal transitòria

776.8  Altres trastorns hemàtics transitoris especificats

776.9  Trastorn hemàtic no especificat específic del fetus o el nadó

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 224  Altre afecció perinatal

 

775  777

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat