15. Determinades afeccions originades en el període perinatal (760-779)  (IC)

Altres afeccions originades durant el període perinatal (764-779)

774  Altres icterícies perinatals

Altra icterícia perinatal

-2 anys

Conté:

774.0  Icterícies perinatals per anèmia hemolítica hereditària

774.1  Icterícia perinatal per altres hemòlisis excessives

774.2  Icterícia del nadó associada amb part preterme

774.3  Icterícia del nadó per conjugació tardana per altres causes

774.4  Icterícia perinatal per dany hepatocel·lular

774.5  Icterícia perinatal per altres causes

774.6  Icterícia fetal i neonatal no especificada

774.7  Kernicterus no causat per isoimmunització

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 222  Icterícia hemolítica i perinatal

 

773  775

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat