15. Determinades afeccions originades en el període perinatal (760-779)  (IC)

Altres afeccions originades durant el període perinatal (764-779)

774  Altres icterícies perinatals

774.7  Kernicterus no causat per isoimmunització

Kernicterus no degut a isoimmunització.  Encefalopatia per bilirubina,  kernicterus del nadó NOS

-2 anys

Termes d'inclusió

encefalopatia per bilirubina

kernicterus del nadó NE

Exloure:

kernicterus per isoimmunització (773.4)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 222  Icterícia hemolítica i perinatal

 

774.6

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat