15. Determinades afeccions originades en el període perinatal (760-779)  (IC)

Altres afeccions originades durant el període perinatal (764-779)

773  Malaltia hemolítica del fetus o el nadó per isoimmunització

773.4  Kernicterus per isoimmunització

Kernicterus per isoimmunizació

-2 anys

Informació complementària

Empreu un codi addicional per a identificar el tipus d'isoimmunització (773.0-773.2).

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 222  Icterícia hemolítica i perinatal

 

773.3  773.5

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat