15. Determinades afeccions originades en el període perinatal (760-779)  (IC)

Altres afeccions originades durant el període perinatal (764-779)

773  Malaltia hemolítica del fetus o el nadó per isoimmunització

773.2  Malaltia hemolítica per altres isoimmunitzacions i per isoimmunitzacions no especificades

Malaltia hemolítica per altra i inespecif. isoimmunització. Altra i inespecif. incompatibilitat grup sang

-2 anys

Termes d'inclusió

eritroblastosi (fetal) (neonatal) NE

icterícia o anèmia per altres incompatibilitats de grup sanguini i incompatibilitats de grup sanguini NE

malaltia hemolítica (fetus) (nadó) NE

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 222  Icterícia hemolítica i perinatal

 

773.1  773.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat