15. Determinades afeccions originades en el període perinatal (760-779)  (IC)

Altres afeccions originades durant el període perinatal (764-779)

772  Hemorràgia fetal i neonatal  (Ex.)

772.1  Hemorràgia intraventricular

Hemorràgia intraventricular perinatal.  Hemorràgia intraventricular per qualsevol causa perinatal

-2 anys

Termes d'inclusió

hemorràgia intraventricular per qualsevol causa perinatal

Conté:

772.10  Grau no especificat

772.11  Grau I

772.12  Grau II

772.13  Grau III

772.14  Grau IV

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 224  Altre afecció perinatal

 

772.0  772.2

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat