15. Determinades afeccions originades en el període perinatal (760-779)  (IC)

Altres afeccions originades durant el període perinatal (764-779)

771  Infeccions específiques del període perinatal

-2 anys

Informació complementària

Inclou:

 infeccions adquirides abans o durant el part, per via umbilical o durant els 28 dies següents al naixement

Exloure:

botulisme del nadó (040.41)

malaltia infecciosa materna com a causa de mortalitat o morbiditat en el fetus o el nadó, però aquests no manifesten la malaltia (760.2)

oftàlmia neonatal produïda per gonococ (098.40)

pneumònia congènita (770.0)

sífilis congènita (090.0-090.9)

altres infeccions no classificades específicament en aquesta categoria

Conté:

771.0  Rubèola congènita

771.1  Infecció congènita per citomegalovirus

771.2  Altres infeccions congènites

771.3  Tètanus neonatal

771.4  Omfalitis del nadó

771.5  Mastitis infecciosa neonatal

771.6  Conjuntivitis i dacriocistitis neonatals

771.7  Infecció neonatal per Candida

771.8  Altres infeccions pròpies del període perinatal

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 224  Altre afecció perinatal

 

770  772

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat