14. Anomalies congènites (740-759)

759  Altres anomalies congènites i anomalies congènites no especificades

759.2  Anomalies d'altres glàndules endocrines

Anomalies congènites d'altres glàndules endocrines.  Absència glànd.  paratiroide, glànd.  tiroide accessòria

Termes d'inclusió

absència de glàndula paratiroide

conducte tiroglòs o tirolingual persistent

glàndula tiroide accessòria

quist (del conducte) tiroglòs

Exloure:

goll congènit (246.1)

hipotiroïdisme congènit (243)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 217  Altres anomalies congènites

 

759.1  759.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat