14. Anomalies congènites (740-759)

759  Altres anomalies congènites i anomalies congènites no especificades

759.0  Anomalies esplèniques

Anomalies congènites melsa.  Melsa: aberrant, absent, accessòria, ectòpica;  esplenomegàlia,  lobulació melsa

Termes d'inclusió

absència de melsa

esplenomegàlia congènita

lobulació esplènica

melsa aberrant

melsa accessòria

melsa ectòpica

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 217  Altres anomalies congènites

 

759.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat