14. Anomalies congènites (740-759)

751  Altres anomalies congènites de l'aparell digestiu

751.7  Anomalies del pàncrees

Anomalies congènites pàncrees.  Absència, agènesi, hipoplàsia; pàncrees: accessori, anular; teixit ectòpic

Termes d'inclusió

absència de pàncrees

agènesi del pàncrees

heterotòpia pancreàtica

hipoplàsia pancreàtica

pàncrees accessori

pàncrees anular

teixit pancreàtic ectòpic

Exloure:

diabetis mellitus (249.0-249.9, 250.0-250.9)

malaltia fibroquística del pàncrees (277.00-277.09)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 214  Anomalies congènites digestives

 

751.6  751.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat