14. Anomalies congènites (740-759)

750  Altres anomalies congènites del tub digestiu superior

Altres anomalies congènites tub digestiu superior

Exloure:

anomalies dentofacials (524.0-524.9)

Conté:

750.0  Llengua frenada

750.1  Altres anomalies de la llengua

750.2  Altres anomalies especificades de la boca i la faringe

750.3  Fístula traqueoesofàgica, atrèsia i estenosi esofàgiques

750.4  Altres anomalies especificades de l'esòfag

750.5  Estenosi pilòrica hipertròfica congènita

750.6  Hèrnia hiatal congènita

750.7  Altres anomalies especificades de l'estómac

750.8  Altres anomalies especificades del tub digestiu superior

750.9  Anomalia no especificada del tub digestiu superior

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 214  Anomalies congènites digestives

 

751

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat