14. Anomalies congènites (740-759)

750  Altres anomalies congènites del tub digestiu superior  (Ex.)

750.3  Fístula traqueoesofàgica, atrèsia i estenosi esofàgiques

Fístula traqueoesofàgica,  atrèsia i estenosi esofàgiques.  Esòfag: absència, anell, imperforat, amb membrana

Termes d'inclusió

absència d'esòfag

anell esofàgic congènit

atrèsia esofàgica

esòfag imperforat

estenosi esofàgica congènita

estretor esofàgica congènita

fístula congènita:

 esofagobronquial

 esofagotraqueal

membrana esofàgica

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 214  Anomalies congènites digestives

 

750.2  750.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat