13. Malalties del sistema musculoesquelètic i del teixit connectiu (710-739)  (IC)

Artropaties i trastorns relacionats (710-719)  (Ex.)

716  Altres artropaties i artropaties no especificades

Altres artropaties i artropaties inespecificades

Exloure:

artropatia cricoaritenoïdal (478.79)

Conté:

716.0  Malaltia de Kaixin-Bek [osteoartritis deformant endèmica]

716.1  Artropatia traumàtica

716.2  Artritis al·lèrgica

716.3  Artritis climatèrica

716.4  Artropatia transitòria

716.5  Poliartropatia o poliartritis no especificades

716.6  Monoartritis no especificada

716.8  Altres artropaties especificades

716.9  Artropatia no especificada

 

Pàgina similar en anglès

 

715  717

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat