12. Malalties de la pell i el teixit subcutani (680-709)

Altres afeccions inflamatòries de la pell i el teixit subcutani (690-698)  (Ex.)

698  Pruïja i afeccions relacionades  (Ex.)

698.8  Altres afeccions pruents especificades

Altres afeccions pruents especificades.  Pruritus:  hiemalis (hivernal) ,  senil;  pruïja de l'hivern

Termes d'inclusió

pruïja de l'hivern

pruïja:

 hiemal (hivernal)

 senil

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 198  Altre afecció inflamatòria de pell

 

698.4  698.9

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat