12. Malalties de la pell i el teixit subcutani (680-709)

Altres afeccions inflamatòries de la pell i el teixit subcutani (690-698)  (Ex.)

698  Pruïja i afeccions relacionades  (Ex.)

698.3  Liquenificació i liquen simple crònic

Liquenificació i liquen simple crònic.  Mal.  d'Hyde, neurodermatitis(circumscrita) (local) , prurigen nodular

Termes d'inclusió

malaltia de Hyde

neurodermatitis (circumscrita) (local)

prurigen nodular

Exloure:

neurodermatitis difusa (de Brocq) (691.8)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 198  Altre afecció inflamatòria de pell

 

698.2  698.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat