12. Malalties de la pell i el teixit subcutani (680-709)

Altres afeccions inflamatòries de la pell i el teixit subcutani (690-698)  (Ex.)

698  Pruïja i afeccions relacionades  (Ex.)

698.2  Prurigen

Prurigen.  Liquen urticatus,  prurigen:  NOS,  d'Hebra,  lleu,  simple;  urticària papulosa (d'Hebra)

Termes d'inclusió

liquen urticat

prurigen:

 de Hebra

 mitigat

 simple [subagut]

 NE

urticària papulosa (de Hebra)

Exloure:

prurigen nodular (de Hyde) (698.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 198  Altre afecció inflamatòria de pell

 

698.1  698.3

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat