12. Malalties de la pell i el teixit subcutani (680-709)

Altres afeccions inflamatòries de la pell i el teixit subcutani (690-698)  (Ex.)

693  Dermatitis provocada per substàncies ingerides  (Ex.)

693.0  Per fàrmacs i medicaments

Dermatitis per fàrmacs i medicaments ingerits.  Dermatitis medicamentosa NOS

Termes d'inclusió

dermatitis medicamentosa NE

Informació complementària

Empreu un codi E addicional per a identificar el fàrmac.

Exloure:

la provocada per fàrmacs en contacte amb la pell (692.3)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 253  Reacció al·lèrgica

 

693.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat