12. Malalties de la pell i el teixit subcutani (680-709)

Altres afeccions inflamatòries de la pell i el teixit subcutani (690-698)  (Ex.)

692  Dermatitis de contacte i altres èczemes  (Ex.)

692.7  Per radiació solar  (Ex.)

692.72  Dermatitis aguda per radiació solar

Dermatitis aguda per radiació solar.  Resposta:  fotoal·lèrgica, fototòxica;  dermatitis per perfums

Termes d'inclusió

cloasma cosmètic

dermatitis berloque

erupció polimorfa lumínica

lesió cutània solar aguda NE

resposta fotoal·lèrgica

resposta fototòxica

Informació complementària

Empreu un codi addicional E per a identificar el fàrmac, si ha estat induïda per un fàrmac.

Exloure:

cremada solar (692.71, 692.76-692.77)

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 253  Reacció al·lèrgica

 

692.71  692.73

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat