11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions del puerperi (670-677)

674  Altres complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc i complicacions del puerperi no especificades

674.2  Disrupció de ferida perineal

674.20  Disrupció de ferida perineal, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

Disrupció de ferida perineal,  inespecificada com a episodi actual assistència

Dona SpaceHtm12-55 anys

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 195  Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

 

674.22

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat