11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions del puerperi (670-677)

674  Altres complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc i complicacions del puerperi no especificades

674.0  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi  (IC, Ex.)

674.02  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi, part, amb menció de complicació postpart

Trastorns cerebrovasculars en postpart,  amb part durant episodi actual assistència

Dona SpaceHtm12-55 anys

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 195  Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

 

674.01  674.03

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat