11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions del puerperi (670-677)

674  Altres complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc i complicacions del puerperi no especificades

674.0  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi  (IC, Ex.)

674.00  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

Trastorns cerebrovasculars puerperals,  inespecificats com a episodi actual assistència

Dona SpaceHtm12-55 anys

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 195  Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

 

674.01

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat