11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions del puerperi (670-677)

674  Altres complicacions del puerperi no classificades a cap altre lloc i complicacions del puerperi no especificades

674.0  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi

Trastorns cerebrovasculars puerperals

Dona SpaceHtm12-55 anys

Informació complementària

Inclou qualsevol afecció classificable a 430-434, 436-437 que ocorre durant l'embaràs, el part o el puerperi, o especificada com a puerperal

Exloure:

trombosi del si venós intracranial (671.5)

Conté:

674.00  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

674.01  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi, part, amb menció de l'estat prepart o sense

674.02  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi, part, amb menció de complicació postpart

674.03  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi, estat o complicació prepart

674.04  Trastorns cerebrovasculars en el puerperi, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 195  Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

 

674.1

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat