11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions del puerperi (670-677)

671  Complicacions venoses en l'embaràs i el puerperi

671.5  Altres flebitis i trombosis

Altres flebitis i trombosis en embaràs i puerperi.  Trombosi:  venosa cerebral,  de si venós cranial

Dona SpaceHtm12-55 anys

Termes d'inclusió

trombosi del si venós intracranial

trombosi venosa cerebral

Conté:

671.50  Altres flebitis i trombosis, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

671.51  Altres flebitis i trombosis, part, amb menció de l'estat prepart o sense

671.52  Altres flebitis i trombosis, part, amb menció de complicació postpart

671.53  Altres flebitis i trombosis, estat o complicació prepart

671.54  Altres flebitis i trombosis, estat o complicació postpart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 195  Altre complicació de part i puerperi que afecten maneig mare

 

671.4  671.8

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat