11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

663  Complicacions del cordó umbilical

Complicacions de cordó umbilical

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

663.0  Prolapse del cordó

663.1  Cordó al voltant del coll, amb compressió

663.2  Altres tipus d'embull del cordó, amb compressió, i embulls del cordó no especificats, amb compressió

663.3  Altres tipus d'embull del cordó umbilical i embulls del cordó umbilical no especificats, sense menció de compressió

663.4  Cordó curt

663.5  Vasos previs

663.6  Lesions vasculars del cordó umbilical

663.8  Altres complicacions del cordó umbilical

663.9  Complicació del cordó umbilical no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 192  Complicació de cordó umbilical

 

662  664

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat