11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

661  Anomalies de les contraccions uterines

Anormalitat de forces del treball del part

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

661.0  Inèrcia uterina primària

661.1  Inèrcia uterina secundària

661.2  Altres inèrcies uterines i inèrcies uterines no especificades

661.3  Part precipitat

661.4  Contraccions uterines hipertòniques, incoordinades o prolongades

661.9  Anomalia del treball de part no especificada

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 190  Destret fetal i treballs del part anormals

 

660  662

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat