11. Complicacions de l'embaràs, el part i el puerperi (630-679)

Complicacions que ocorren principalment en el transcurs del treball de part i el part (660-669)

661  Anomalies de les contraccions uterines

661.9  Anomalia del treball de part no especificada

Anormalitat del treball del part inespecificada

Dona SpaceHtm12-55 anys

Conté:

661.90  Anomalia del treball de part no especificada, no especificada com a episodi d'assistència mèdica o no aplicable

661.91  Anomalia del treball de part no especificada, part, amb menció de l'estat prepart o sense

661.93  Anomalia del treball de part no especificada, estat o complicació prepart

 

Pàgina similar en anglès    CCS: 190  Destret fetal i treballs del part anormals

 

661.4

 

Pàgina d'inici del portal

Més informació

Del projecte ICDManager, amb la col·laboració del CatSalut i el TermCat